top of page

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Το πρόγραμμα CHOICE προωθεί την κοινή δράση 9 οργανισμών (μη κερδοσκοπικών, επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δικτύου υπεράσπισης) σε 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος και Βέλγιο) οι οποίοι θα ακολουθήσουν μία διεπιστημονική προσέγγιση για την παραγωγή καινοτόμων ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) που παρέχουν πραγματικά παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή των προσεγγίσεων STE(A)M στη διδασκαλία
Cesie, Italy
Liceo scientifico Benedetto Croce, Italy
GrantXpert Consulting Ltd, Cyprus
​Grammar School Nicosia, Cyprus
ΕUROTraining, Greece
Regional Directorate of Education of Western Greece, Greece
Blue Room innovation, Spain

CESIE, Ιταλία – Συντονιστής

cesie-logo-home.png

Το CESIE είναι ένα μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό κέντρο μελετών και πρωτοβουλιών, το οποίο ιδρύθηκε το 2001 στο Παλέρμο, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου Danilo Dolci. Ο οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής και οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συμβάλλει στην ανάπτυξη μέσω της ενεργής συμμετοχής πολιτών, κοινωνίας και θεσμών.

Το CESIE διαθέτει εκτενή εμπειρία σε έργα της ΕΕ και υλοποιεί ποικίλες δράσεις με διάφορους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των τοπικών αρχών, συνδέοντας το τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Ο οργανισμός έχει εμπειρία με το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων εργαλείων και μεθόδων ικανών να στηρίξουν την καινοτομία στην εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας έτσι αποτελεσματικό συντονισμό των έργων και επίτευξη των στόχων του έργου. Το CESIE θα καθοδηγήσει τους εταίρους στη διαδικασία συν-δημιουργίας καινοτόμων OERs, στην προώθηση του έργου μέσω των μέσων ενημέρωσης και στην ανάπτυξη του MOOC.

Liceo scientifico Benedetto Croce, Ιταλία

Liceo.png

Το Liceo Statale Benedetto Croce είναι ένα δημόσιο δευτεροβάθμιο σχολείο που ειδικεύεται σε επιστημονικά θέματα. Υπάρχουν 1.500 μαθητές που προέρχονται από διάφορες περιοχές της πόλης καθώς και από τα γύρω χωριά. Οι μαθητές αυτού του σχολείου πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και καταφέρνουν να φτάσουν σε επιστημονικούς κλάδους, αλλά πολλοί από αυτούς επιλέγουν επίσης να προχωρήσουν σε κοινωνικές σπουδές. Το σχολείο προσφέρει καινοτόμα μαθήματα όπως η εγκληματολογική βιολογία και προωθεί την άμεση εμπειρία των φοιτητών και των εκπαιδευτικών στο Palermo Scienza, μια περιφερειακή εκδήλωση όπου οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν το επιστημονικό τους έργο.  

Το σχολείο προσφέρει καινοτόμες δραστηριότητες που προωθούν τη συνεργασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της σχολικής διοίκησης, καθώς και τα σχέδια της ΕΕ. Σύμφωνα με αυτό, στο πλαίσιο του CHOICE, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα συμμετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου που σχετίζονται κυρίως με την έρευνα, την ομάδα Creative Leadership, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη συν-δημιουργία των OERs, τη δοκιμή του MOOC και την παροχή απόψεων και συμβουλών στην ενημερωτική εκστρατεία και στη μεταρρύθμιση πολιτικής.

Ιστοσελίδαwww.liceocroce.edu.it

GrantXpert Consulting Ltd, Κύπρος

GX.png

Η GrantXpert Consulting είναι μια μικρομεσαία συμβουλευτική επιχείρηση με έδρα την Κύπρο και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς οργανισμούς για ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα επιχορηγήσεων, στην υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρηματικά θέματα και σε εκπαιδευτικά θέματα και στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η GrantXpert απασχολεί σήμερα 10 άτομα, με διαφορετική ερευνητική εμπειρία και με περισσότερα από 20 χρόνια συσσωρευμένης εργασιακής εμπειρίας σε προγράμματα χρηματοδότησης από την ΕΕ και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η GrantXpert έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στα θέματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης για ιδρυτές νέων επιχειρήσεων, ενίσχυση ηγετικών δεξιοτήτων, αύξηση απασχολησιμότητας, ενίσχυση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τη Θετική Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Ανάπτυξη χαρακτήρα, ενίσχυση δεξιοτήτων καινοτομίας και δημιουργικότητας φοιτητών, ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της νεολαίας και της ανώτερης εκπαίδευσης μέσω της προώθησης συνεργασίας μεταξύ ακαδημίας και επιχειρήσεων.

Ιστοσελίδα: https;//www.grantxpert.eu

Grammar School Nicosia, Κύπρος

GrammarSchool.png

Το Grammar school ιδρύθηκε το 1963 και προωθεί τη δημιουργικότητα, την ανεξάρτητη σκέψη και ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες έτοιμοι να συνεισφέρουν στην κοινότητα και τον κόσμο γενικότερα. Το όραμα του σχολείου είναι να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική κοινότητα μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικού προσωπικού της οποίας η μάθηση είναι προτεραιότητα. Το Grammar school φιλοξενεί το «STEM Academy Program» το οποίο λαμβάνει χώρα σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καινοτομίας, όπου οι μαθητές επιλύουν δημιουργικά προβλήματα και να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη.

Μέσω της επιστημονικής έρευνας οι μαθητές μαθαίνουν να διατυπώνουν ερωτήσεις που μπορούν να εξεταστούν και να παρουσιαστούν ως πρόκληση μηχανολογικού σχεδιασμού. Το σχολείο υιοθετεί ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει πραγματικά σενάρια επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην καθημερινή τους ζωή. Στο πλαίσιο του CHOICE, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου που σχετίζονται κυρίως με την έρευνα, την ομάδα Creative Leadership, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη συν-δημιουργία των OERs, τη δοκιμή του MOOC και την παροχή απόψεων και συμβουλών στην ενημερωτική εκστρατεία και στη μεταρρύθμιση πολιτικής.

Ιστοσελίδα: https://www.grammarschool.ac.cy

ΕUROTraining, Ελλάδα

Eurotraining.png

Το ΕUROTraining είναι ένας Εκπαιδευτικός Οργανισμός με εθνική εμβέλεια, με εξειδίκευση στους τομείς Ενέργειας, Αγροτουρισμού και Υδατοκαλλιέργειας, Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής, Επιχειρηματικότητας, Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Τουρισμού. Το ΕUROTraining έχει αποκτήσει εμπειρία στην υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, στον συντονισμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε διαδικτυακές πλατφόρμες που σχετίζονται με θέματα STEM.

Ο οργανισμός θα συντονίσει τις δραστηριότητες του προγράμματος που σχετίζονται με την έρευνα της στάσης μαθητών, της προσέγγισης εκπαιδευτικών και τη χαρτογράφηση βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση και θα διασφαλίσει την υλοποίηση όλων των σχετικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Ιστοσελίδα: www.eurotraining.gr

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

PDEDE.png

Το ΠΔΕΔΕ είναι ένα εκπαιδευτικός οργανισμός υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Πρόκειται για μια αποκεντρωμένη δομή που εποπτεύει και υλοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Το ΠΔΕΔΕ είναι υπεύθυνο για πάνω από 1135 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάνω από 12.150 εκπαιδευτικούς και 90.000 μαθητές σε τρεις Νομαρχίες.

Το PDEDE εποπτεύει επίσης τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα σχολεία και διοργανώνει ετήσιες εκδηλώσεις για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους, έχοντας έτσι μεγάλες δυνατότητες να υποστηρίξει την ενσωμάτωση του CHOICE. Σύμφωνα με αυτή την εμπειρία, το PDEDE θα μπορέσει να προσεγγίσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με την έρευνα, την ομάδα Creative Leadership, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη συν-δημιουργία των OERs, τη δοκιμή του MOOC και την παροχή απόψεων και συμβουλών στην ενημερωτική εκστρατεία και στη μεταρρύθμιση πολιτικής.

Ιστοσελίδα: pdede.sch.gr

Blue Room innovation, Ισπανία

BRI.png

Το Blue Room Innovation S.L. (BRI) είναι Ισπανική μικρομεσαία επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Αποτελεί μοναδικό οικοσύστημα καινοτομίας που φέρνει σε επαφή υφιστάμενες επιχειρήσεις για να βοηθήσουν άλλους να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να επικαιροποιήσουν την τεχνολογία τους και να λάβουν χρηματοδότηση. Με αυτό τον τρόπο, ο οργανισμός δραστηριοποιείται διαδικτυακά και εκτός, και καλύπτουν τρεις κύριους θεματικές τομείς: Ανοικτή Καινοτομία, Ψηφιακή Μετατροπή και Χρηματοδότηση της Καινοτομίας.

Με βάση την εμπειρία του οργανισμού στην τεχνολογική ανάπτυξη πλατφορμών και καινοτόμων τεχνολογικών προσεγγίσεων, το Blue Room Innovation θα συντονίσει την τεχνολογική ανάπτυξη του MOOC. Επιπλέον, εμπειρογνώμονες του BRI έχουν πέραν από 10 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογίας και διαχείριση έργων, δίνοντάς τους την κατάλληλη τεχνογνωσία για να συντονίσουν την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας (ΠΕ5).

Institut de Maçanet de la Selva, Ισπανία

Macanet.png

Το δευτεροβάθμιο σχολείο Maçanet de la Selva βρίσκεται στη νοτιοδυτική επαρχία της Χιρόνα που συνορεύει με τη Βαρκελώνη. Πρόκειται για ένα νέο, καταλανικό, κρατικό σχολείο που άνοιξε μόλις πριν από 9 χρόνια και είναι πρόθυμο να γίνει ένα εξαιρετικό κέντρο στην πόλη.

Σήμερα, το προσωπικό αποτελείται από 33 καθηγητές μαζί με 3 διοικητικούς υπαλλήλους και 262 μαθητές μεταξύ 12 και 18 ετών. Το σχολείο στοχεύει να ενθαρρύνει την περιέργεια και να φέρει την επιστήμη σε νέους ανθρώπους και προσπαθεί να προωθήσει δραστηριότητες, που βασίζονται σε γνώση και προκαλούν κριτική σκέψη.

 

Το βασικό προσωπικό του σχολείου περιλαμβάνει τον διευθυντή με εμπειρία στη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με τη βιολογία, τη γεωλογία, τη φυσική, τη χημεία, την πληροφορική και τα μαθηματικά. Στο πλαίσιο του CHOICE, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου θα συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου που σχετίζονται κυρίως με την έρευνα, την ομάδα Creative Leadership, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη συν-δημιουργία των OERs, τη δοκιμή του MOOC και την παροχή απόψεων και συμβουλών στην ενημερωτική εκστρατεία και στη μεταρρύθμιση πολιτικής.

Ιστοσελίδα: agora.xtec.cat/insmacanet/

Lifelong Learning Platform, Βέλγιο

LLLP.png

Η πλατφόρμα δια βίου μάθησης (πρώην EUCIS-LLL) δημιουργήθηκε το 2005 και συγκεντρώνει σήμερα 42 ευρωπαϊκά δίκτυα που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι εν λόγω οργανισμοί αντιπροσωπεύουν εκατομμύρια φορείς στην Ευρώπη και καλύπτουν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ΕΕΚ, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της λαϊκής εκπαίδευσης. δικτύων μαθητών, διευθυντών σχολείων, γονέων, επαγγελματιών HRD, καθηγητών και εκπαιδευτών. Η LLLP αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 ως "μοναδική εκπροσώπηση" της δια βίου μάθησης των διαφόρων φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης που οργανώνονται σε επίπεδο ΕΕ.

 

Η LLLP παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις της πολιτικής της ΕΕ που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM (βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, νέες στρατηγικές για το σχολείο, ET2020, Δραστηριότητες δεξιοτήτων και παρακολούθηση εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων) και αντέδρασαν στην αναθεώρηση του πλαισίου βασικών ικανοτήτων της LLL, υποστηρίζοντας την προσέγγιση STEAM αντί STEM.

 

Λόγω της εμπειρίας της, η LLLP διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση του αντίκτυπου και της διάδοσης του CHOICE.

Ιστοσελίδα: lllplatform.eu/

Institut de Maçanet de la Selva, Spain
Lifelong Learning Platform, Belgium
bottom of page